hoveniersacademie info hoveniersacademie mail hoveniersacademie pdf hoveniersacademie workshops hoveniersacademie workshop hoveniersacademie workshop

Teije Jacobi

Runt sinds 2008 samen met zijn vrouw de zorgkwekerij Hof van Arcadia te Opende. Samen met een team medewerkers vangen ze sinds 2008 zowel jongeren als ouderen op die in de maatschappij geen of weinig kans meer hebben. Op 3 hectare grond bevinden zich een uitgebreide sortimentstuin met ruim 2.000 geëtiketteerde planten, een kwekerij, verblijfsruimte en leslokalen.

Teije is een creatieve ondernemer met een warm kloppend hart voor ‘zijn’ leerlingen. Hij beschikt over een 2e graads lesbevoegdheid als docent Aanleg en Onderhoud en heeft ruim 30 jaar ervaring in het opleiden. Bij de HoveniersAcademie verzorgt Teije de workshops Plantenkennis en de workshop Toegepaste Bodemkunde en Bemestingsleer.